S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


100 KM NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

18 października 2018 r. w ramach imprez związanych z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę cała społeczność Szkoły Podstawowej w Bruszewie podjęła się niezwykłego wyzwania. Celem wszystkich, którzy przyszli tego dnia do szkoły było pokonanie w sumie 100 kilometrowej trasy przygotowanej na boisku szkolnym. Pętlę o długości 250 m trzeba było pokonać 400 razy

Pogoda tego dnia była wyjątkowym sprzymierzeńcem. O godzinie 11.11 (czas rozpoczęcia - nieprzypadkowy) – 43 uczestników stanęło w szranki rywalizacji z czasem i odległością. Z tym, jakże trudnym zadaniem chcieliśmy uporać się w ciągu 100 minut. Grupa, w zależności od wieku została podzielona na kilkuosobowe zespoły. Najmłodszy team tworzyła 6 osobowy zespół przedszkolaków – od 4 do 6 lat. Takich drużyn było 8, a jedną z nich stanowili nauczyciele i pracownicy szkoły. Na trasie przez cały czas przebywał jeden z zawodników każdej drużyny.

Dodatkowym, ale jakże ważnym patriotycznym elementem były biało-czerwone stroje sportowców. Jak wielka była radość, mimo dużego zmęczenia, gdy już po 55 minutach cel został osiągnięty i należało wykonać rundę honorową (wszyscy uczestnicy - na czele z panią. dyrektor Krystyną Leśniewską). Najmłodszy z uczestników, czteroletni Mikołaj pokonał dystans 1km., najstarsi mieli na „liczniku” - po 6-7 km.

Rodzice, którzy byli świadkami tego wydarzenia byli dumni ze swoich pociech. Przelanym potem, cierpieniem i wytrwałością daliśmy przykład właściwego współczesnego patriotyzmu.

Oby więcej takich imprez.

To dla Ciebie Polsko!

Andrzej Niwiński – nauczyciel wf w SP w Bruszewie