S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

Dokumenty :

- Statut

- Program profilaktyczno - wychowawczy

-  Ewaluacja  

- Plan lekcji 2022/23

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

- Procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-CoV-2 oraz wystąpienia choroby COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej w Bruszewie