S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

Szkoła Podstawowa w Bruszewie wspiera dzieci z autyzmem

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie dołączył do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego organizowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka” w Siewierzu pt. "Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Ideą tego przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości społecznej i szerzenie wiedzy na temat autyzmu oraz zespołu Aspergera. czytaj więcej

Nasza szkoła w Bruszewie

Szkoła Podstawowa w Bruszewie prawie od 90 lat wpisuje się w historię społeczności lokalnej. Jest niezwykle ważnym elementem integrującym mieszkańców Bruszewa. czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje o trwającej kampanii#SzczepimySię mającej na celu upowszechnienie wiadomości na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Materiały informacyjno-edukacyjne dot. kampanii w formie spotów, animacji, plakatu i ulotki znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/psse-wysokie-mazowieckie

Informacja na temat "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z decyzja władz państwowych od poniedziałku 26 października do 08 listopada bieżącego roku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV-VIII na rzecz nauczania zdalnego.

Zajęcia edukacyjne w naszej szkole będą prowadzone zgodnie z obowiązującym dla danych klas planem lekcji. Uczniowie klas I-III i przedszkole pracują stacjonarnie (przychodzą do szkoły).

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony Internetowej szkoły za pośrednictwem której, będziemy informować o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu naszej szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bruszewie

INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEG NAUCZANIA

Informujemy, że w dzienniku elektronicznym i na dysku szkoły zamieszczane będą zalecenia i wskazówki dotyczące realizowanych treści z poszczególnych przedmiotów. Prosimy o sprawdzanie dziennika i otrzymywanych wiadomości.

Instrukcje dla każdej klasy i przedmiotu będą umieszczane na dysku szkoły: Zdalne nauczanie SP Bruszewo

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nasza gmina bierze udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia -dla naszej gminy 100.

Dlatego na prośbę Pana Wójta Józefa Zajkowskiego zachęcamy do zapoznania się z tym projektem na stronie gminy.

Drodzy rodzice!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor Szkoły po uzyskaniu pozytwnej opinii SANEPIDU podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne, od dnia 9 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Materiały do pracy zdalnej przekazywane będą poprzez dziennik elektroniczny Librus lub . dysk szkoły Google

Harmonogram dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Nasza szkoła wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich "Bruszewiacy" uczestniczy w akcji szycia maseczek ochronnych, tak potrzebnych nam wszystkim w dzisiejszej rzeczywistości. Maszynę i materiał na maseczki zakupił Urząd Gminy w Sokołach.

SP W BRUSZEWIE W KONKURSIE O PRYMASIE TYSIĄCLECIA

NARODOWE CZYTANIE

DLA NIEPODLEGŁEJ

100 KM NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ .

Mistrzostwa Powiatu Wysokomazowieckiego w drużynowych biegach przełajowych w naszej szkole .

Wycieczka rowerowa – Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

REFORMA EDUKACJI - SPECJALNY SERWIS EDUKACYJNY

 

Europejski program „Program dla szkół”.

Dzieci z klas I-IV naszej szkoły otrzymują darmowe mleko, owoce i warzywa w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.