S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI


Samorząd Szkolny

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Tworzą go przedstawiciele klas I-VIII. 

Rada Uczniowska jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. 

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021, spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie wybrali przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich sprawy oraz bronić praw.


Skład Samorządu

Przewodniczący: Natalia Milewska
Zastępca: Kacper Bagiński
Sekretarz: Julia Jamiołkowska

Skarbnik: Marta Kłosek

 

Opiekunem Samorządu Szkolnego jest Pani Jacek Tomkiel