S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT

 

GALERIA 

1. SPRZĄTANIE ŚWIATA> 

2. PASOWANIE NA UCZNIA

3. BIEGI ULICZNE W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

4. TURNIEJE SPORTOWE

5. ZIMOWE IMPREZY

6. DZIEŃ MATKI

7. WYCIECZKI

8. FESTYN

9. NARODOWE CZYTANIE

10. DLA NIEPODLEGŁEJ