S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


Nasz adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRUSZEWIE

BRUSZEWO 45

18-218 SOKOŁY

gmina: Sokoły

woj.: podlaskie

powiat: wysokomazowiecki

tel. 86 211 16 43

e-mail: spbruszewo@sokoly.pl

 

Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku.

Zajęcia edukacyjne trwają od 800 do 1425
(dotyczy uczniów oraz pracowników pedagogicznych)  

Pracownicy niepedagogiczni pracują w godz. 700 – 1700
(wg harmonogramu czasu pracy)

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor szkoły przyjmuje w
środy i piątki w godz. 1030 - 1300