S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI


RADA RODZICÓW

Celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Rada wspiera przedsięwzięcia organizacyjne szkoły, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.

Skład Rady

Przewodnicy: Anna Kłoskowska
Zastępca: Anna Bagińska
Sekretarz: Hanna Milewska
Skarbnik: Katarzyna Jaworowska  

Członkowie

Katarzyna Zambrzycka
Urszula Grodzka
Katarzyna Kruszewsk

Agnieszka Dąbrowska


  Większość prac przy szkole wykonują społecznie rodzice, nie szczędząc czasu, sprzętu i własnej ciężkiej pracy, co sprawia że szkoła jest dobrze utrzymana pod kątem higieny i estetyki, a w szkole uczy się i pracuje miło i przyjemnie.