S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach: 

Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Uczą się zdrowej rywalizacji, przyjmowania porażki w należyty sposób - mobilizacji do pracy nad sobą, aby osiągać możliwie najlepsze wyniki. 

Wiedzą, że jednak najważniejsze jest aktywne uczestnictwo i dobra zabawa, a jeśli jeszcze zdobywa się wysoką lokatę ...