S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


 Do stałych uroczystości, odbywających się w naszej szkole w ciągu całego roku szkolnego należą:


 • Sprzątanie Świata

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Pasowanie na pierwszoklasistę

 • Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Jasełka Bożonarodzeniowe

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Bale karnawałowo - noworoczne

 • Walentynki

 • Powitanie wiosny

 • Dzień Rodziny


Poznajemy historię regionu i kraju uczestnicząc w różnych wycieczkach:

 • rowerowych,

 • autokarowych,

 • pieszych.