S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI


 

Witamy na naszej stronie internetowej !

 

 

 

dzisiaj jest:

Ø      Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku.

Ø      Zajęcia edukacyjne trwają od 800 do 1425 (dotyczy uczniów oraz pracowników pedagogicznych)

Ø      Pracownicy niepedagogiczni pracują w godz. 700 – 1700 (wg harmonogramu czasu pracy)

Ø      W sprawach skarg i wniosków Dyrektor szkoły przyjmuje w środy i piątki w godz. 1030 - 1300