S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

27 września 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bruszewie wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata” - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Jest to interesująca metoda pracy wychowawczej oraz wartościowy sposób na realizację wolontariatu. Tegoroczna Akcja została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Poszczególne klasy odpowiednio przygotowane i zaopatrzone w niezbędne do tego worki i rękawiczki, wyruszyły w teren wg następującego harmonogramu:

kl. VIII – droga do Sokół

kl. VII – droga do Jamiołk

kl. IV-V – droga do Rusi

kl. III – droga do Faszcz

kl. I – teren w pobliżu szkoły

Zebraliśmy w pobliskich rowach i lasach 25 worków odpadów!!! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku przemierzając te same trasy nasze worki będą puste. Po skończonej pracy czekał na wszystkich zasłużony odpoczynek i ognisko, na którym mogliśmy upiec kiełbaski, dostarczone nam przez Urząd Gminy w Sokołach. Do kiełbaski każdy uczeń dostał bułeczkę i soczek w kartoniku.