S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT

NASI ABSOLWENCI


ROCZNIK 2011/2012

Szymon Jabłonowski;
Mateusz Jamiołkowski;
Radosław Jamiołkowski;
Łukasz Perkowski;

ROCZNIK 2010/2011

Krzysztof Faszczewski;
Daniel Jamiołkowski;
Piotr Kłosek;
Agata Kulesza;
Edyta Mankiewicz;
Joanna Stypułkowska;
Łukasz Śliwowski;
Tomasz Tyborowski;
Katarzyna Wnorowska;
Piotr Zarzecki;

 

ROCZNIK 2009/2010

Joanna Bruszewska 
Tomasz Duchnowski 
Agnieszka Jabłonowska 
Paulina Maciuszko 
Magdalena Stypułkowska 
Maciej Śliwowski 

ROCZNIK 2008/2009

Klaudia Bruszewska
Damian Buks
Magdalena Jamiołkowska
Patrycja Jamiołkowska
Artur Jamiołkowski
Konrad Jamiołkowski
Monika Jóźwiak
Małgorzata Kulesza
Mateusz Mankiewicz
Łukasz Olszewski
Bartłomiej Pęski
Marek Roszkowski

ROCZNIK 2007/2008

Justyna Jamiołkowska 
Milena Jamiołkowska 
Adam Jamiołkowski
Michał Kalinowski
Damian Targoński 
Ewelina Śliwowska 
Justyna Wnorowska 
Izabella Zarzecka 

ROCZNIK 2006/2007

Bieliński Andrzej

Faszczewska Ilona

Gołębiewska Natalia

Jamiołkowska Anna

Jamiołkowski Adam

Jamiołkowski Adam

Jamiołkowski Bartłomiej

Jamiołkowski Michał

Jamiołkowski Sylwester

Jóźwiak Marcin

Kalinowski Adam

Makowska Ewelina

Malinowska Marzena

Mankiewicz Paweł

Pęska Jolanta

Stypułkowska Paulina

Tomaszewska Karolina

Zalewski Cezary

Zarzecki Kamil

ROCZNIK 2005/2006

Radosław Choiński 
Ewa Jamiołkowska 
Marta Jamiołkowska 
Anna Perkowska 
Krzysztof Roszkowski 
Rafał Stypułkowski 
Małgorzata Wnorowska 

ROCZNIK 2004/2005

Adam Bieliński 
Kamil Bruszewski 
Michał Bruszewski 
Aldona Faszczewska 
Andrzej Jamiołkowski 
Piotr Jamiołkowski 
Jarosław Kalinowski 
Sylwia Kulesza 
Karolina Makowska 
Mariola Mankiewicz 
Justyna Pęska 
Małgorzata Targońska 
Mariola Tyborowska

ROCZNIK 2003/2004

Marek Bieliński 
Paweł Gołębiewski 
Karol Jabłonowski 
Angelika Jamiołkowska 
Grzegorz Jamiołkowski 
Janusz Jamiołkowski
Adam Truskolaski
Agnieszka Perkowska 
Monika Perkowska 
Jarosław Roszkowski
Justyna Tyborowska

Sylwia Zalewska 

Paweł Zarzecki