S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

Harmonogram dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Dni ustawowo wolne od pracy:

14 października 2020 - Dzień Nauczyciela

11 listopada 2020 - Narodowe Święto Niepodległości

25-26 grudnia 2020 - Boże Narodzenie

1 stycznia 2021 - Nowy Rok

6 stycznia 2021 - Święto Trzech Króli

3 maja 2021 - Święto Konstytucji

3 czerwca 2021 - Boże Ciało

zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020

ferie zimowe - 25 stycznia - 7 lutego 2021 r.

wiosenna przerwa świąteczna - 1-6 kwietnia 2021

zakończe zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 25 czerwca 2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie):

02.11.2020 r.

21-22.12.2020 r.

25-27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

28.05.2021r.

04.06.2021 r.