S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


/=/

Dnia 12 września 2021 w Sokołach odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, Proboszcz parafii Sokoły Zdzisław Dylnicki, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy”. Ogłoszono na nim wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „#Szczepimy się” przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Bruszewie.