S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI


NARODOWE CZYTANIE „Nowele polskie” - 2019 r. w naszej szkole


NARODOWE CZYTANIE „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego - 2018 r.

W dniu 7 września 2018 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00 w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W czytaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt gminy Józef Zajkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Hanna Maria Kurzyna, dyrektorzy szkół: Waldemar Kikolski, Krystyna Leśniewska, Ks. Arkadiusz Ryłka - wikariusz parafii Sokoły oraz starszy bibliotekarz Małgorzata Grabowska.

Słuchaczami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie wraz z opiekunami.

Czytanie poprzedzono słowem wstępu pani Małgorzaty Grabowskiej o akcji Narodowe Czytanie. Wójt Gminy Sokoły przeczytał list od Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników przedsięwzięcia, nawiązujący do obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Czytaniu towarzyszyła wystawa dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego, a także prezentacja multimedialna. W tle można było usłyszeć muzykę patriotyczną oraz utwory związane z filmem "Przedwiośnie” F.Bajona..