S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


Wycieczka rowerowa – Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej (Krasowo Częstki, Jabłoń Dobki)

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej w regionie, składamy hołd tym którzy walczyli za nasza wolność, bądź przypadkowo ponieśli śmierć z rąk okupanta. Chwała i cześć im za bohaterską postawę.