S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


  • Wigilia szkolna

Do tradycji naszej szkoły należą spotkania opłatkowe. Spotykają się tego dnia: rodzice, dzieci, nauczyciele, ksiądz i władze samorządowe. Nasi uczniowie przedstawiają przygotowane przez siebie przedstawienie. 


  •  Jasełka w Kościele