S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

KONTAKT

 

Piotr Faszczewski - uczeń kl. VI został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W stopniu szkolnym uczestniczyło 1281 uczniów, w stopniu rejonowym 121, a do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowało się 37 uczniów.

Tytuł laureata przyznano 11 uczniom, nasz uczeń znalazł się w tym gronie.