S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

KONTAKT

Konkursy przedmiotowe 2019/2020

Powiatowy konkurs – „Udzielanie pierwszej pomocy” – III miejsce,

Konkurs historyczny „Epoka Prymasa Tysiąclecia” pod patronatem honorowym dyrektora oddziału IPN w Białymstoku – II miejsce indywidualnie – Piotr Faszczewski – kl.VIII,

konkurs matematyczny „Łowcy Talentów” – 11 wynik w Polsce wśród 3-klasistów,

konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty - matematyka – finalista Jakub Jamiołkowski – ucz kl. VIII

 

Piotr Faszczewski - uczeń kl. VI został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W stopniu szkolnym uczestniczyło 1281 uczniów, w stopniu rejonowym 121, a do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowało się 37 uczniów.

Tytuł laureata przyznano 11 uczniom, nasz uczeń znalazł się w tym gronie.