S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


OBCHODY 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Rok 2018 ustanowiony został Rokiem Niepodległości Polski. 100 lat temu 11 listopada 1918 Polska po 123 latach niewoli odzyskała Niepodległość. W całej Polsce na tą wyjątkową okazję przygotowywano szereg uroczystości mający uświetnić Jubileusz Niepodległej Ojczyzny.

Cała nasza społeczność szkolna bardzo aktywnie włączyła się w działania związane z upamiętnieniem tej wspaniałej rocznicy.

We wrześniu 2018 roku w ramach obchodów Święta Niepodległości odbyły się rajdy rowerowe Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – Jabłoń Dobki, Krasowo Częstki i Wnory Wandy.

18 października 2018 roku zorganizowano w szkole akcję „100 km na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. 43 uczestników biegu pokonało wspólnie trasę 100 km na boisku szkolnym. Pętlę o długości 250 m trzeba było pokonać 400 razy. Patriotyczny charakter imprezy podkreślały: plakat informacyjny, flagi narodowe i biało – czerwone stroje sportowców.

Kolejnym elementem obchodów Niepodległości było przeprowadzenie w szkole 29 października 2018 roku „Dyktanda Patriotycznego”. Uczestnicy zmagali się z tekstem „Druga i Trzecia Rzeczpospolita”.

Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia cała społeczność szkoły włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wspólnie zaśpiewali 4-ro zwrotkowy hymn narodowy. Następnie uczniowie klasy VII przedstawili część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem p.Jacka Tomkiela. Akademia miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń związanych z datą 11 listopada 1918 roku. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Kolejnym punktem obchodów, był „Konkurs Pieśni Patriotycznej”. Poszczególne klasy wykonywały pieśni przygotowane pod kierunkiem wychowawców klas. W dalszej części miało miejsce rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego – „100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli krótkie filmy patriotyczne pokazujące wyjątkowość historii Polski, symbole narodowe i znaczenie niepodległości dla Polaków.

Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości były lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.