S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT

vigation-->

 

 

wymaganie z obszaru: "„Wdrażanie nowej podstawy programowej” "
wymaganie z obszaru: "„Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów” "
wymaganie z obszaru 2: "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"
wymaganie z obszaru 3: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym"
wymaganie 2.2 i 2.4
wymaganie z obszaru 1: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”